Mara Nicoara

Rostul tău pe lume

Alchimiştii se închideau în baloane de săpun
Şi extrăgeau aur din fluturi şi albăstrele
Mulţi se aruncă în adîncul oglinzilor
Unde zac corăbii scufundate.
Eu nu vreau bogăţii şi purpura gloriei
Nu vreau cu o maşină de platină să
călătoresc prin ţări depărtate
Vreau să păşesc desculţă prin ţărîna
care mă cunoaşte
Să sap, să cosesc iarba şi ea să cadă
Împrăştiind în pămîntul gras mii de seminţe
de iarbă.
Să clădesc într-o casă fagurul zilelor.
Este greu să înveţi alfabetul fericirii:
Să te bucuri că eşti floare şi faci seminţe.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.