Mara Nicoara

Sclipeau violetele în iarba măruntă

Sclipeau violetele în iarba măruntă.
Cine să fi fost bărbatul al cărui pămnt luminează?
Se văd rădăcinile împletite ale buruienilor
În care mişună viermi orbi şi fragezi.
O blîndă lumină vine din subpămînturi -
Acolo stă inima lui în închisoarea eternă a scarabelului.
Noi cetăţi se zidesc deasupra,
Mereu noi ziduri îngrădesc văzduhul
Şi umbra noastră e umbra obiectelor din porţelan.
Pe cîmp, alături de violete îngenuncheată
Aceeaşi rază albă rătăcită din cosmos ne atinge.
Şi eu mă întreb:
Cine să fi fost bărbatul al cărui pămînt luminează?

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.