Mara Nicoara

Singură în oglinzi

Cineva: un acrobat, o maimuţă roşie,
o floare, o fată frumoasă,
cineva care respiră
Păşeşte peste sîrma de gheaţă
Dintre două eternităţi.
Şi nu ştim spre care capăt e trecutul.
Oraşele cresc pe vechi oraşe dedesubt,
Casa mea stă pe turnurile unui vechi castel,
Cuvintele mele cresc ca vrăbiile roşii,
pe cuvintele mamei mele.
Corăbiile fac cercuri de argint pe mare.
Eu văd, eu aud, eu trec singură prin oglinzi.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.