Mara Nicoara
1948 - 2021

Şoseaua cu plopi

Înalţi sînt plopii aceştia oprind zăpezile
Căzînd în valuri din cer, de pe cîmp venind
Dar eu intru sub pleoape şi trag bine zăvorul
Călătorim cu viteză prin lume
Şi credem că e bine şi ne mirăm
Cînd umbra dreaptă a unei păsări
Ne leagă privirea de-o stea
Pe frunte
Lumina îmbătrînită aşază mîini veştede
Înaintăm, pe udă şi cenuşie
Frunza plopului care nu ştim unde duce.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.