Mara Nicoara

Speranţa

Cît mai am speranţă rămîn lîngă tine
Altfel pe deaspra oraşului adormit voi zbura
Stelele se vor deschide ca nişte scoici trandafirii,
Luminînd pierzania mea.
În bolul din argint freamătă marea.
Prin ape, înfrunzit de gînduri, iarăşi treci,
Cînd trupul, trandafir albastru, doarme,
Sufeltul meu arde, numerotat în biblioteci.
Spune ogarilor să nu mai alerge pe cîmpuri,
Să se întoarcă în ţeava puştii vechi.
Rîde prin pomi porumbiţa raiului albă şi nevinovată -
A mai scăpat o dată, ultima dată.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.