Mara Nicoara
1948 - 2021

Sus, cocoşii de pe burguri...

Sus, cocoşii de pe burguri
Dau al treilea semn trădării
Trupul alb ţi se înclină
Trupul negru-n pîcla zării
Şi mă doare o-ntrebare
Şi presimt un asfinţit
De lumina care creşte
Spini pe frunte-au răsărit
Şi degeaba picuri roşii
Îmdurare cer ţăranii
Cel din urmă cîine fuge
Speriat de caldul mîinii
M-am rugat la miazăzi
Orei cumpănă să-i ieie
M-am rugat la miazănoapte
Mi-a dat lacăt fără cheie.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.