Mara Nicoara

Troleibuzele

Sînt înghesuită în troleibuz, sardea strălucitoare,
Strivită între alte zeci de sardele
Trăind o jumătate de oră aceeaşi viaţă cu ceilalţi,
Iar bucuria, abur de argint, mi s-a evaporat cu totul
În aerul pe care îl respiram pe rînd
Hurducată pe scara troleibuzului, cînd
sus printre stele,
Cînd prin bălţile cu noroi (foste crini
strălucitori de zăpadă)
Mă întrebam de ce aşa şi nu altfel?
Oare măcieşul mai înfloreşte printre brazii albaştri?
Oare găinuşele sălbatice au scos primii pui?
Oare vor ajunge troleibuzele şi în munţi?

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.