Mara Nicoara

Vara aceasta

Vîntul atinge crinii şi ei se deschid pocnind
Ca balonul umflat al mării
în care ciripesc mierle albastre.
Tot mai lungă e ziua � sac plin
cu tot felul de obiecte,
şosea albă ţîşnind din oglinda retrovizoare,
şosea care duce numai spre tine.
Continentele lumii se rotesc prin văzduhul
Străbătut de ploi şi sateliţi.
Vara aceasta, ca o vacă albă
Răvăşind florile cuminţi din grădină.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.