Mara Nicoara

Viaţă şi lumină

„Pom" - zice copilul.
În mine sînt toţi pomii care au fost pe acest pămînt,
În mine iarba şi fluturii, cuvintele cărţilor şi cuvintele oamenilor,
Grădina bunicii mele, fîntîna cîntătoare secată demult,
Oraşele din piatră melodioasă
Nimic nu a dispărut, trecutul trăieşte în mine,
Şi eu îl trec, cuvînt cu cuvînt, în fiii mei.
Cuvintele sînt iubirea de patrie, trecută din om în om,
Din secol în secol.
O, patrie, pămînt sacru, iubire eternă,
Cuvintele sînt
Viaţă şi lumină.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.