Mara Nicoara

Violenţă

Este prea multă violenţă în acest veac:
Chiar şi în grădină există lupta pentru soare,
Florile mari le înghit pe cele mici,
Castraveţii mari înăbuşă castraveţii mici,
Trei vrăbii albastre ciugulesc grăunţele
unui popor de vrăbii cenuşii.
Picăturile ploii îmi strîng cu şuruburi nervii,
Din televizor şi radio curg cuvintele,
în fluvii şi mări
Vecinii ţipă, înfigînd cuţite
În pomul cerului
Şi crengi înflorite cad pe casa noastră
Soarele mă stoarce în halate de raze
Ninsoarea îmi bate cuie în obraji
Dimineaţa, este o salină în care sculptez
statui de sare.
În spitalele albe ale iernii
Suferă mierla galbenă.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.